Loading...

LMHT: Phát cuồng với Lux Tối Thượng vì sở hữu những hiệu ứng siêu đẹp

Loading...

LMHT: Phát cuồng với Lux Tối Thượng

Loading...
Prev LMHT: Cướp Baron ảo diệu với cây Thực Vật mới
Next LMHT: 10 Lux Nguyên Tố Sư với 10 màu cùng xuất hiện trong 1 trận thì sẽ ra sao ?
Loading...
Loading...