Loading...

LMHT : 1 vài cập nhật đáng chú ý ở sever PBE của Riot


 

Biểu tượng Team Lửa và Team Băng của All Star 2016 được cập nhật

 

 

Map Summoner Rift Ngày Tuyết Rơi được cập nhật thêm vài hoạt ảnh

 

Cập nhật hình ảnh cho Lux Nguyên Tố Sư

 

 

 

* Chú ý : Mọi cập nhật ở sever PBE có thể sẽ được thêm và được xóa bỏ bất cứ lúc nào vào các bản cập nhật chính thức của game !

Loading...
Prev LMHT : Giảm giá các skin từ ngày 11-11 đến ngày 14-11
Next LMHT: Bảng ngọc, bảng bổ trợ cho sát thủ Talon sau khi làm lại
Loading...